Ett år senare...

Snart har det gått ett år sedan jag och 17 andra glada traineer träffades för första gången på GR. Vilken resa det har varit nu när jag tänker tillbaka på min och mina vänners tid och utveckling under året. Vi har gått från att alla var väldigt försiktiga och avvaktande och väntade på att någon skulle ta initiativet till att alla är delaktiga och arbetar effektivt tillsammans. Vi har nog lärt oss att trots våra olikheter och bakgrund fungerar vi bra tillsammans.

Vi har lärt oss mycket från våra utbildningsdagar, våra breddningar och att arbeta tillsammans med vårt case.
Under våra utbildningsdagar har vi pratat om grupputveckling, feedback, IPU, konflikthantering, stresshantering, utvecklande ledarskap och mycket mer.
På mitt hemmaföretag har jag hunnit med flera olika projekt och fått flera ansvarsområden. Mina breddningsperioder har gett mig bättre helhetsperspektiv och jag har fått möjligheten att skapa många kontakter. Jag har fått arbeta med kalkylering och arbeta ute i produktion hos Peab Göteborg, fått möjlighet att arbeta på bygglovsenheten på Lerums kommun och om några veckor väntar åtta veckor hos Trafikkontoret i Göteborg. Det har varit många nystarter, många främmande människor och nya arbetsområden som har hjälpt mig att utvecklas och utvidgat min syn att se saker och ting.

Det känns väldigt glädjande att jag har fått chansen att vara med i programmet och fått en så bra erfarenhet som är väldigt svår att få. Jag ser fram emot framtiden och att få arbeta med mina goda traineekollegor som blir mina branschkollegor.

Det börjar dra ihop sig nu. Det återstår endast två månader kvar av programmet och vårt idéseminarium närmar sig med stormsteg. Vi kommer att presentera vårt casearbete, insikter och tankar kring traineetiden och branschen ur vårt perspektiv. Vi kanske ses på idéseminariet den 27de oktober.

Tack för mig!

 

Shanaz Hasan , Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad

Hemma igen!

Hemma igen!

Sedan två veckor tillbaka befinner vi traineer oss på våra hemarbetsplatser igen. Jag som skriver detta blogginlägg heter Iris Hultgren och har min bakgrund på Chalmers och programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik. Sedan i september förra året är jag anställd som biträdande projektledare på Trafikkontoret.

För min del har långsiktig planering för nya bostäder och verksamheter på Fastighetskontoret bytts ut mot projektledning av gatuutbyggnad inom olika exploateringsprojekt. Att jobba i ett tidigt skede innebär att inget är bestämt, allt kan ändras och att politiken är ständigt närvarande i ens arbete. I genomförandeskedet, som jag är van vid, jobbar man mot ett tydligt och konkret mål och löser problemen efterhand som de uppstår. Att samordna byggnation av gator med ledningsägare som har sina ledningar i gatorna samt exploatörer som bygger bostäder i anslutning till gatorna innebär många möten och diskussioner med övriga aktörer i projekten. För mig som mestadels föredrar miljöombyte och samarbete framför att sitta större delen av dagen vid skrivbordet passar rollen som projektledare bra.

De projekt jag jobbar med ingår i BoStad2021 som är en satsning från Göteborgs Stad i samarbete med stadens olika byggaktörer. Målet är att färdigställa 7000 bostäder utöver normalproduktion till 2021. Här arbetar vi med parallella processer, vilket till exempel innebär att arbetet med att ta fram ritningar för gatorna kan påbörjas innan trafikförslaget är helt bestämt. Det görs för att bostadsbyggandet ska kunna ske snabbare men kräver också nya utmaningar då förutsättningarna för projekten kan ändras under tidens gång. Tidspressen är större än i normalproduktionen, men samtidigt finns det en extra anledning att fira när en detaljplan väl vunnit laga kraft och projektet är redo att byggas ut!

Utöver våra vanliga arbetsuppgifter på arbetsplatsen jobbar vi nu för fullt med vårt case och tillhörande planering av studieresa. I slutet av februari åker FS4 till Nederländerna för att studera järnvägsstationer samt stads- och teknikutveckling kring kollektivtrafikknutpunkter i Amsterdam, Rotterdam och Utrecht. Förhoppningen är att resan ger oss nya idéer om hur området kring den framtida stationen i Borås kan utformas när höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm byggs.

Till sist vill jag naturligtvis uppmuntra alla er som ska ge er ut i arbetslivet efter sommaren att söka till Framtidens Samhällsbyggare 5 innan den 9 mars! Att bygga en stad kräver mycket samarbete mellan de aktörer som är inblandade i olika skeden. Som trainee har man möjligheten att förstå de olika parter som medverkar i projekten utifrån deras synvinkel. Det är ett perfekt tillfälle att prova på att jobba inom flera delar av branschen samtidigt som ett stort fokus läggs på ens personliga utveckling.

(På bilden längst ner ser ni en selfie från dagens reseplanering!)

//Iris Hultgren, biträdande projektledare på Göteborgs Stad Trafikkontoret