Ett år senare...

Snart har det gått ett år sedan jag och 17 andra glada traineer träffades för första gången på GR. Vilken resa det har varit nu när jag tänker tillbaka på min och mina vänners tid och utveckling under året. Vi har gått från att alla var väldigt försiktiga och avvaktande och väntade på att någon skulle ta initiativet till att alla är delaktiga och arbetar effektivt tillsammans. Vi har nog lärt oss att trots våra olikheter och bakgrund fungerar vi bra tillsammans.

Vi har lärt oss mycket från våra utbildningsdagar, våra breddningar och att arbeta tillsammans med vårt case.
Under våra utbildningsdagar har vi pratat om grupputveckling, feedback, IPU, konflikthantering, stresshantering, utvecklande ledarskap och mycket mer.
På mitt hemmaföretag har jag hunnit med flera olika projekt och fått flera ansvarsområden. Mina breddningsperioder har gett mig bättre helhetsperspektiv och jag har fått möjligheten att skapa många kontakter. Jag har fått arbeta med kalkylering och arbeta ute i produktion hos Peab Göteborg, fått möjlighet att arbeta på bygglovsenheten på Lerums kommun och om några veckor väntar åtta veckor hos Trafikkontoret i Göteborg. Det har varit många nystarter, många främmande människor och nya arbetsområden som har hjälpt mig att utvecklas och utvidgat min syn att se saker och ting.

Det känns väldigt glädjande att jag har fått chansen att vara med i programmet och fått en så bra erfarenhet som är väldigt svår att få. Jag ser fram emot framtiden och att få arbeta med mina goda traineekollegor som blir mina branschkollegor.

Det börjar dra ihop sig nu. Det återstår endast två månader kvar av programmet och vårt idéseminarium närmar sig med stormsteg. Vi kommer att presentera vårt casearbete, insikter och tankar kring traineetiden och branschen ur vårt perspektiv. Vi kanske ses på idéseminariet den 27de oktober.

Tack för mig!

 

Shanaz Hasan , Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad

Förberedelse inför sista breddningsperioden

Förberedelse inför sista breddningsperioden

Hej igen!

Detta är mitt andra inlägg i bloggen för den fjärde omgången av framtidens samhällsbyggare. Räknat från mitt första blogginlägg så har jag hunnit med att avverka min andra breddningsperiod på Västfastigheter och förbereder mig inför den sista. Sista breddningsperioden ska jag spendera på en av stadens förvaltningar, Kretslopp och vatten.

Den andra breddningsperioden spenderade jag hos Västfastigheter. Jag fick chansen att vara ute på totalt fyra olika projekt, Östra Sjukhuset, Mölndals Sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhus samt Högsbo sjukhus. Här fick jag en bred inblick i projektledarnas vardag. Jag träffade även anställda som arbetar med drift, underhåll och förvaltning av olika slag men även verksamheten på sjukhusen. Det som jag fann extra givande var mindre projektmöten där vi ansvarade för projektledningen. Vi samlade konsulter och verksamheten för att diskutera en mindre om- och tillbyggnad. Verksamheten bidrog med sina behov och hur lokalerna används samtidigt som projektet var av en skala som var lätt att omfamna. Informationen som delgavs från verksamheten var enormt viktig för alla inblandande men även slutprodukten. Jag hann även med att få arbeta med en gammal klasskamrat som kommit in bra i sin roll som projektledare på Västfastigheter, vi utbytte idéer, perspektiv samt blickade tillbaka på våra tidiga dagar som studenter. Jag vill passa på att tacka alla på Västfastigheter för en riktigt bra breddningsperiod och önskar er alla lycka till ute i projekten.

Mellan breddningsperioderna har jag varvat med perioder på mitt hemföretag Peab Anläggning AB. På Peab har jag varit tillbaka på mitt ”hemprojekt” där vi driver anläggningsarbeten för en tredje kontorsbyggnad på området Lyckholms. Jag har varit på studiebesök på projektet Platinan, som är en nybyggnation kring centralenområdet som uppgår till ca 60 000 kvm lokalyta. Under en vecka har jag fått följa med våra egna geotekniker. Geoteknikerna hjälper till ute i projekten där de agerar som en stödfunktion. Eftersom jag själv läst geoteknik och skrivit ett examensarbete inom ämnet var det väldigt kul att få utforska geoteknikernas vardag. Detta är en bland många av fördelarna med att vara trainee, att vi har möjligheten att utforska just det som vi själva finner intressant. Själv ser jag resan som trainee som ett oändligt bygge, där vi bit för bit bygger på med mer kunskap och erfarenhet. Man skulle kunna likställa det med stora infrastruktursatsningar och byggprojekt. Först bryter man ner det i en skala som går att visualisera, för att sedan ta sig an olika delmål som driver projekten stegvis framåt mot färdigställandet av en verklig produkt. Även efter produkten är levererad så lever det man engagerat sig i vidare och växer inom oss. Vi utvecklas, även om vi ibland har svårt att övertyga oss själva om att detta, så sker det undermedvetet.

Nu är det en vecka kvar innan jag ska ta mig an den sista breddningsperioden på Kretslopp och vatten (KoV). Som trainee kommer jag vara placerad på avdelningen stadsbyggnadsenheten under avdelningen utveckling och projekt i Hjällbo. Här kommer jag få ta del av hur Göteborgs stad arbetar med VA-frågor i detaljplaneprocessen – från planbesked till antagen plan. Jag kommer även att följa med handläggare på möten i olika detaljplaneärenden och projekt, hjälpa till med tillhörande uppgifter, dessutom kommer jag få en större uppgift i form av en dagvattenutredning att arbeta på under min tid hos KoV. På Lyckholms utför vi just nu VA-arbeten, så det ska bli riktigt spännande att få ta del av vad som händer med vattnet innan det slutligen distribueras fram till oss, men även vad som händer med spill och dagvatten efter det vi kopplat på oss på nätet. KoV förvaltningen är politiskt styrd, ledd av vattennämnden i Göteborg Stad. Båda mina tidigare breddningsperioder har varit ledda av nämnder. När det gäller infrastruktursatsningar har politiken en avgörande roll för om projekten blir av eller ej. Ser man till vårt uppdrag i traineegruppen så avgör politiken även där i fall Sverige kommer få en ny höghastighetsbana. På tal om politik så närmar sig riksdagsvalet med rasande fart! Något som också närmar sig är vår presentation av vårt idéseminarium, hoppas vi ses där!

Hälsningar

Darko