Första breddningsperioden

 

Hej på er,

Jag heter Darko Asanovic och är anställd på Peab Anläggning AB som anläggningsingenjör. Jag har tidigare studerat på Jönköpings Tekniska Högskola där jag läst byggnadsteknik med inriktning mot väg- och vattenbyggnad. Efter min kandidatexamen sökte jag mig vidare till Chalmers för en masterexamen inom infrastruktur och miljö.

Just nu befinner jag mig på min första breddningsperiod, där jag sitter på Lerums kommun (bygglovsenheten). Under min första månad har jag fått en bred inblick i hur arbetet på en kommun ser ut. Hittills har jag varit med ute på platsbesök, utbildningsdagar, suttit med i flera intressanta möten, varav ett av miljöbyggnadsnämndens möten där Lerums lokala politiker deltog vilket jag själv fann extra spännande. Framöver ska jag få fortsätta ta del av andra enheters arbete på kommunen, träffa en erfaren politiker och påbörja min tilldelade uppgift att sammanställa min syn på kommunens arbete och vad som skulle kunna förbättras.

Samtidigt som breddningsperioden nått halvvägs arbetar vi i traineegruppen parallellt med vårt case. Själv är jag en av medlemmarna i vår resegrupp där vi arbetar för fullt med att få till en studieresa. Från våra gemensamma utbildningsdagar har vi även fått ta del av våra resultat från IPU-analyserna som nämnts i tidigare blogginlägg av mina kollegor. I dessa analyser har vi alla fått ta del av våra beteenden och drivkrafter, nu ser jag fram emot den fortsatta uppföljningen på de kommande utbildningsdagarna.

Att få vara med som trainee i framtidens samhällsbyggare känns verkligen som en fantastisk möjlighet. Som trainee får man en inblick i flera delar av samhällsbyggandet på en väldigt kort tid. Man träffar många yrkesverksamma inom branschen och breddar sitt nätverk något oerhört. Jag är övertygad om att detta kommer vara till en stor fördel i framtiden både för mig, framtida kollegor och branschen.

Slutligen vill jag önska er alla en god fortsättning på det nya året.

Med vänliga hälsningar

Darko Asanovic

Hemma igen!

Hemma igen!

Sedan två veckor tillbaka befinner vi traineer oss på våra hemarbetsplatser igen. Jag som skriver detta blogginlägg heter Iris Hultgren och har min bakgrund på Chalmers och programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik. Sedan i september förra året är jag anställd som biträdande projektledare på Trafikkontoret.

För min del har långsiktig planering för nya bostäder och verksamheter på Fastighetskontoret bytts ut mot projektledning av gatuutbyggnad inom olika exploateringsprojekt. Att jobba i ett tidigt skede innebär att inget är bestämt, allt kan ändras och att politiken är ständigt närvarande i ens arbete. I genomförandeskedet, som jag är van vid, jobbar man mot ett tydligt och konkret mål och löser problemen efterhand som de uppstår. Att samordna byggnation av gator med ledningsägare som har sina ledningar i gatorna samt exploatörer som bygger bostäder i anslutning till gatorna innebär många möten och diskussioner med övriga aktörer i projekten. För mig som mestadels föredrar miljöombyte och samarbete framför att sitta större delen av dagen vid skrivbordet passar rollen som projektledare bra.

De projekt jag jobbar med ingår i BoStad2021 som är en satsning från Göteborgs Stad i samarbete med stadens olika byggaktörer. Målet är att färdigställa 7000 bostäder utöver normalproduktion till 2021. Här arbetar vi med parallella processer, vilket till exempel innebär att arbetet med att ta fram ritningar för gatorna kan påbörjas innan trafikförslaget är helt bestämt. Det görs för att bostadsbyggandet ska kunna ske snabbare men kräver också nya utmaningar då förutsättningarna för projekten kan ändras under tidens gång. Tidspressen är större än i normalproduktionen, men samtidigt finns det en extra anledning att fira när en detaljplan väl vunnit laga kraft och projektet är redo att byggas ut!

Utöver våra vanliga arbetsuppgifter på arbetsplatsen jobbar vi nu för fullt med vårt case och tillhörande planering av studieresa. I slutet av februari åker FS4 till Nederländerna för att studera järnvägsstationer samt stads- och teknikutveckling kring kollektivtrafikknutpunkter i Amsterdam, Rotterdam och Utrecht. Förhoppningen är att resan ger oss nya idéer om hur området kring den framtida stationen i Borås kan utformas när höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm byggs.

Till sist vill jag naturligtvis uppmuntra alla er som ska ge er ut i arbetslivet efter sommaren att söka till Framtidens Samhällsbyggare 5 innan den 9 mars! Att bygga en stad kräver mycket samarbete mellan de aktörer som är inblandade i olika skeden. Som trainee har man möjligheten att förstå de olika parter som medverkar i projekten utifrån deras synvinkel. Det är ett perfekt tillfälle att prova på att jobba inom flera delar av branschen samtidigt som ett stort fokus läggs på ens personliga utveckling.

(På bilden längst ner ser ni en selfie från dagens reseplanering!)

//Iris Hultgren, biträdande projektledare på Göteborgs Stad Trafikkontoret