Första breddningsperioden

 

Hej på er,

Jag heter Darko Asanovic och är anställd på Peab Anläggning AB som anläggningsingenjör. Jag har tidigare studerat på Jönköpings Tekniska Högskola där jag läst byggnadsteknik med inriktning mot väg- och vattenbyggnad. Efter min kandidatexamen sökte jag mig vidare till Chalmers för en masterexamen inom infrastruktur och miljö.

Just nu befinner jag mig på min första breddningsperiod, där jag sitter på Lerums kommun (bygglovsenheten). Under min första månad har jag fått en bred inblick i hur arbetet på en kommun ser ut. Hittills har jag varit med ute på platsbesök, utbildningsdagar, suttit med i flera intressanta möten, varav ett av miljöbyggnadsnämndens möten där Lerums lokala politiker deltog vilket jag själv fann extra spännande. Framöver ska jag få fortsätta ta del av andra enheters arbete på kommunen, träffa en erfaren politiker och påbörja min tilldelade uppgift att sammanställa min syn på kommunens arbete och vad som skulle kunna förbättras.

Samtidigt som breddningsperioden nått halvvägs arbetar vi i traineegruppen parallellt med vårt case. Själv är jag en av medlemmarna i vår resegrupp där vi arbetar för fullt med att få till en studieresa. Från våra gemensamma utbildningsdagar har vi även fått ta del av våra resultat från IPU-analyserna som nämnts i tidigare blogginlägg av mina kollegor. I dessa analyser har vi alla fått ta del av våra beteenden och drivkrafter, nu ser jag fram emot den fortsatta uppföljningen på de kommande utbildningsdagarna.

Att få vara med som trainee i framtidens samhällsbyggare känns verkligen som en fantastisk möjlighet. Som trainee får man en inblick i flera delar av samhällsbyggandet på en väldigt kort tid. Man träffar många yrkesverksamma inom branschen och breddar sitt nätverk något oerhört. Jag är övertygad om att detta kommer vara till en stor fördel i framtiden både för mig, framtida kollegor och branschen.

Slutligen vill jag önska er alla en god fortsättning på det nya året.

Med vänliga hälsningar

Darko Asanovic

Förberedelse inför sista breddningsperioden

Förberedelse inför sista breddningsperioden

Hej igen!

Detta är mitt andra inlägg i bloggen för den fjärde omgången av framtidens samhällsbyggare. Räknat från mitt första blogginlägg så har jag hunnit med att avverka min andra breddningsperiod på Västfastigheter och förbereder mig inför den sista. Sista breddningsperioden ska jag spendera på en av stadens förvaltningar, Kretslopp och vatten.

Den andra breddningsperioden spenderade jag hos Västfastigheter. Jag fick chansen att vara ute på totalt fyra olika projekt, Östra Sjukhuset, Mölndals Sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhus samt Högsbo sjukhus. Här fick jag en bred inblick i projektledarnas vardag. Jag träffade även anställda som arbetar med drift, underhåll och förvaltning av olika slag men även verksamheten på sjukhusen. Det som jag fann extra givande var mindre projektmöten där vi ansvarade för projektledningen. Vi samlade konsulter och verksamheten för att diskutera en mindre om- och tillbyggnad. Verksamheten bidrog med sina behov och hur lokalerna används samtidigt som projektet var av en skala som var lätt att omfamna. Informationen som delgavs från verksamheten var enormt viktig för alla inblandande men även slutprodukten. Jag hann även med att få arbeta med en gammal klasskamrat som kommit in bra i sin roll som projektledare på Västfastigheter, vi utbytte idéer, perspektiv samt blickade tillbaka på våra tidiga dagar som studenter. Jag vill passa på att tacka alla på Västfastigheter för en riktigt bra breddningsperiod och önskar er alla lycka till ute i projekten.

Mellan breddningsperioderna har jag varvat med perioder på mitt hemföretag Peab Anläggning AB. På Peab har jag varit tillbaka på mitt ”hemprojekt” där vi driver anläggningsarbeten för en tredje kontorsbyggnad på området Lyckholms. Jag har varit på studiebesök på projektet Platinan, som är en nybyggnation kring centralenområdet som uppgår till ca 60 000 kvm lokalyta. Under en vecka har jag fått följa med våra egna geotekniker. Geoteknikerna hjälper till ute i projekten där de agerar som en stödfunktion. Eftersom jag själv läst geoteknik och skrivit ett examensarbete inom ämnet var det väldigt kul att få utforska geoteknikernas vardag. Detta är en bland många av fördelarna med att vara trainee, att vi har möjligheten att utforska just det som vi själva finner intressant. Själv ser jag resan som trainee som ett oändligt bygge, där vi bit för bit bygger på med mer kunskap och erfarenhet. Man skulle kunna likställa det med stora infrastruktursatsningar och byggprojekt. Först bryter man ner det i en skala som går att visualisera, för att sedan ta sig an olika delmål som driver projekten stegvis framåt mot färdigställandet av en verklig produkt. Även efter produkten är levererad så lever det man engagerat sig i vidare och växer inom oss. Vi utvecklas, även om vi ibland har svårt att övertyga oss själva om att detta, så sker det undermedvetet.

Nu är det en vecka kvar innan jag ska ta mig an den sista breddningsperioden på Kretslopp och vatten (KoV). Som trainee kommer jag vara placerad på avdelningen stadsbyggnadsenheten under avdelningen utveckling och projekt i Hjällbo. Här kommer jag få ta del av hur Göteborgs stad arbetar med VA-frågor i detaljplaneprocessen – från planbesked till antagen plan. Jag kommer även att följa med handläggare på möten i olika detaljplaneärenden och projekt, hjälpa till med tillhörande uppgifter, dessutom kommer jag få en större uppgift i form av en dagvattenutredning att arbeta på under min tid hos KoV. På Lyckholms utför vi just nu VA-arbeten, så det ska bli riktigt spännande att få ta del av vad som händer med vattnet innan det slutligen distribueras fram till oss, men även vad som händer med spill och dagvatten efter det vi kopplat på oss på nätet. KoV förvaltningen är politiskt styrd, ledd av vattennämnden i Göteborg Stad. Båda mina tidigare breddningsperioder har varit ledda av nämnder. När det gäller infrastruktursatsningar har politiken en avgörande roll för om projekten blir av eller ej. Ser man till vårt uppdrag i traineegruppen så avgör politiken även där i fall Sverige kommer få en ny höghastighetsbana. På tal om politik så närmar sig riksdagsvalet med rasande fart! Något som också närmar sig är vår presentation av vårt idéseminarium, hoppas vi ses där!

Hälsningar

Darko