Första breddningsperioden

 

Hej på er,

Jag heter Darko Asanovic och är anställd på Peab Anläggning AB som anläggningsingenjör. Jag har tidigare studerat på Jönköpings Tekniska Högskola där jag läst byggnadsteknik med inriktning mot väg- och vattenbyggnad. Efter min kandidatexamen sökte jag mig vidare till Chalmers för en masterexamen inom infrastruktur och miljö.

Just nu befinner jag mig på min första breddningsperiod, där jag sitter på Lerums kommun (bygglovsenheten). Under min första månad har jag fått en bred inblick i hur arbetet på en kommun ser ut. Hittills har jag varit med ute på platsbesök, utbildningsdagar, suttit med i flera intressanta möten, varav ett av miljöbyggnadsnämndens möten där Lerums lokala politiker deltog vilket jag själv fann extra spännande. Framöver ska jag få fortsätta ta del av andra enheters arbete på kommunen, träffa en erfaren politiker och påbörja min tilldelade uppgift att sammanställa min syn på kommunens arbete och vad som skulle kunna förbättras.

Samtidigt som breddningsperioden nått halvvägs arbetar vi i traineegruppen parallellt med vårt case. Själv är jag en av medlemmarna i vår resegrupp där vi arbetar för fullt med att få till en studieresa. Från våra gemensamma utbildningsdagar har vi även fått ta del av våra resultat från IPU-analyserna som nämnts i tidigare blogginlägg av mina kollegor. I dessa analyser har vi alla fått ta del av våra beteenden och drivkrafter, nu ser jag fram emot den fortsatta uppföljningen på de kommande utbildningsdagarna.

Att få vara med som trainee i framtidens samhällsbyggare känns verkligen som en fantastisk möjlighet. Som trainee får man en inblick i flera delar av samhällsbyggandet på en väldigt kort tid. Man träffar många yrkesverksamma inom branschen och breddar sitt nätverk något oerhört. Jag är övertygad om att detta kommer vara till en stor fördel i framtiden både för mig, framtida kollegor och branschen.

Slutligen vill jag önska er alla en god fortsättning på det nya året.

Med vänliga hälsningar

Darko Asanovic

Från ritning till verklighet

Från ritning till verklighet

Hej (igen)!

Då var det dags för mig att skriva mitt andra blogginlägg under min tid som trainee. Jag heter Linus Ånevall har en tjänst som biträdande projektledare i den allmännyttiga beställarorganisationen Framtiden Byggutveckling. Det här blogginlägget utspelar sig under min andra breddningsperiod på projektutvecklings- och byggbolaget Wästbygg. Som redan nämnts i tidigare blogginlägg ingår tre breddningsperioder i traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare. En period innebär ett åtta veckornedslag i en annan organisation för att se samhällsbyggnadsbranschen och dess aktörer ur ett annat perspektiv - och det är vad detta blogginlägg kommer handla om.

Rubriken hänvisar till att den största delen av min breddningsperiod har spenderats ute i produktion på projektet Nya Särö Centrum. Där bygger Wästbygg 106 lägenheter i 11 huskroppar med upplåtelseformerna hyres- och bostadsrätt. Min tid har spenderats på att följa platsorganisationen, framförallt arbetsledarna, i dess dagliga arbete. En arbetsledares uppgifter innebär att bereda väg för produktionen - det vill säga säkerställa projektets framdrift enligt tidplan och att produkten håller den kvalitet som erfordras samtidigt som budget inte överskrids. Utöver att se produktionen har jag varit på Wästbyggs kontor i Göteborg under en vecka. För mig, som kommer från en beställarorganisation, har det varit väldigt lärorikt att få en entreprenörs perspektiv på branschen.

Efter avslutad breddningsperiod är jag åter på Framtiden Byggutveckling. Eftersom tid är relativt kan åtta veckor upplevas olika beroende på hur man ser på det. Dels känns det som att det var längesen jag var “hemma” eftersom årstiderna har hunnit skifta. Å andra sidan känns det som att jag aldrig lämnat när jag snabbt kommer in i gamla vanor.

Trevlig sommar

Linus