Första breddningsperioden

 

Hej på er,

Jag heter Darko Asanovic och är anställd på Peab Anläggning AB som anläggningsingenjör. Jag har tidigare studerat på Jönköpings Tekniska Högskola där jag läst byggnadsteknik med inriktning mot väg- och vattenbyggnad. Efter min kandidatexamen sökte jag mig vidare till Chalmers för en masterexamen inom infrastruktur och miljö.

Just nu befinner jag mig på min första breddningsperiod, där jag sitter på Lerums kommun (bygglovsenheten). Under min första månad har jag fått en bred inblick i hur arbetet på en kommun ser ut. Hittills har jag varit med ute på platsbesök, utbildningsdagar, suttit med i flera intressanta möten, varav ett av miljöbyggnadsnämndens möten där Lerums lokala politiker deltog vilket jag själv fann extra spännande. Framöver ska jag få fortsätta ta del av andra enheters arbete på kommunen, träffa en erfaren politiker och påbörja min tilldelade uppgift att sammanställa min syn på kommunens arbete och vad som skulle kunna förbättras.

Samtidigt som breddningsperioden nått halvvägs arbetar vi i traineegruppen parallellt med vårt case. Själv är jag en av medlemmarna i vår resegrupp där vi arbetar för fullt med att få till en studieresa. Från våra gemensamma utbildningsdagar har vi även fått ta del av våra resultat från IPU-analyserna som nämnts i tidigare blogginlägg av mina kollegor. I dessa analyser har vi alla fått ta del av våra beteenden och drivkrafter, nu ser jag fram emot den fortsatta uppföljningen på de kommande utbildningsdagarna.

Att få vara med som trainee i framtidens samhällsbyggare känns verkligen som en fantastisk möjlighet. Som trainee får man en inblick i flera delar av samhällsbyggandet på en väldigt kort tid. Man träffar många yrkesverksamma inom branschen och breddar sitt nätverk något oerhört. Jag är övertygad om att detta kommer vara till en stor fördel i framtiden både för mig, framtida kollegor och branschen.

Slutligen vill jag önska er alla en god fortsättning på det nya året.

Med vänliga hälsningar

Darko Asanovic

Kretslopp och vatten

Kretslopp och vatten

Hej!

Nu är det min tur att hälsa alla fantastiska läsare välkomna till traineebloggen. Jag heter Simon Trevik och jobbar på Kretslopp och vatten inom Göteborgs stad. I korthet så ansvarar Kretslopp och vatten för Göteborgs stads VA- och avfallsfrågor. De ser till att alla har vatten i kranen, att alla kan använda en toalett samt att alla göteborgare har någon som tar hand om allt avfall. Jag jobbar på stadsbyggnadsenheten där jag sitter mycket med detaljplaner och utbyggnadsprojekt där jag har ansvar för, och driver Kretslopp och vattens VA frågor gentemot övriga staden, exploatörer och andra intressenter. Jag tycker det är riktigt kul att jobba med samhällsbyggnad och trivs med den rollen jag har här.

Vad gäller min akademiska bakgrund och min väg in i detta traineeprogrammet så startade den när jag började studera till byggingenjör (idag motsvarande samhällsbyggnadsteknik) på Chalmers. Sista året av de tre hörde jag talas om traineeprogrammet första gången, redan då tyckte jag det lät intressant. Däremot kände jag mig inte helt klar med plugget än, så jag sökte ett mastersprogram inom projektledning (Design and Construction Project Management) även detta på Chalmers. Sedan sökte jag till två olika tjänster inom traineeprogrammet och hamnade på Kretslopp och vatten då deras frågor kändes mest intressanta.

När jag skriver detta så är det inte lång tid kvar till dess att alla traineer ska ut på vår andra breddning inom programmet. Då bär det, för min del, av till Lerums kommun. Där ska jag sitta på bygglovsavdelningen och deras samhällsbyggnadsavdelning. Jag ser fram emot att se hur en lite mindre kommun arbetar med samhällsbyggnadsfrågor och hur deras samverkansprocesser ser ut. Förhoppningsvis väcks idéer och tankar jag kan ta med mig tillbaka till mitt hemföretag, Kretslopp och vatten.

Men vad har jag gjort dessa två sista veckorna innan nästa breddning? Jo först och främst har jag sett till att alla de detaljplaner jag är handläggare för ligger i fas och att någon är beredd att svara på frågor när jag är borta. På senare tid har jag arbetat mycket med en detaljplan som startade i vintras och en som startade nu i mars. Den som startade i vintras är en stor detaljplan där ca 1500 bostäder ska byggas medans den andra är mindre, ca 100 bostäder. För den större planen har jag skrivit en intern VA-utredning där jag tar reda på kapacitet på dricks-, spill- och dagvatten, jag behöver se över om förslaget kräver ledningsflyttar eller ledningsutbyggnad samt kostnader för de åtgärder som krävs för att detaljplanen ska kunna genomföras. Detta är intressant att ta reda på och att sedan diskutera med andra intressenter och Stadsbyggnadskontoret för att komma fram till den bästa lösningen. För den mindre detaljplanen har jag skrivit ett yttrande till Stadsbyggnadskontoret med förutsättningar vad gäller VA som ska beaktas när planarbetet fortskrider.

Det som är roligt med att jobba på stadsbyggnadsenheten är att man jobbar med olika detaljplaner och projekt samtidigt vilket ger stor variation i arbetet. Alla olika projekt och detaljplaner har olika förutsättningar, olika vägar till lösningar och innebär blandade sätt att arbeta. Det som gör vardagen varierande är att man blandar möten internt inom förvaltningen med möten med Stadsbyggnadskontoret och andra intressenter. Alla möten man har blandas med att sitta på kontoret och skriva yttranden, bedöma förutsättningar, beställa utredningar av dagvatten och skyfall med mera.

Så vill man arbeta med samhällsbyggnad tycker jag att Kretslopp och vatten är ett bra ställe att jobba på. Vill man få en bredare bild av samhällsbyggnad, byggbranschen, ett brett nätverk och se flera olika verksamheter - samtidigt som man får en varierad arbetsvecka ska du söka till traineeprogrammet.

/Simon Trevik, projektingenjör Kretslopp och vatten