Från Trafikenhet till Trafikkontor

Jag som sitter bakom skärmen för detta inlägg heter Madelene och är anställd på Partille Kommun, SBK Trafikeneheten. Där är min titel gatuingenjör men jag har ganska snabbt fått en inriktning mot tidiga skeden och trafikplanering vilket jag tycker är väldigt kul att arbeta med! Eftersom jag är uppvuxen i Partille Kommun har jag med mig en förkärlek till kommunen in i arbetet, på gott och ont. I våras tog jag min examen från programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik på Chalmers Tekniska Högskola. Jag är oerhört tacksam över att få vara en del av utvecklingen som sker i regionen, det händer så mycket! Extra tacksam är jag över att få kick-starta karriären som framtidens samhällsbyggare.

Just nu är vi, som nämnt i tidigare inlägg, ute på vår första breddningsperiod, där tanken är att vi ska få vidga våra vyer och skaffa oss olika perspektiv på samhällsbyggnadssektorn. Jag befinner mig på enhet Västlänken på Trafikkontoret, som är en del av Göteborgs stad. Där kombinerar jag skuggning med en egen uppgift som jag ska redovisa i slutet av min breddningsperiod. Skuggning innebär att jag får följa med min handledare, och i vissa fall även hennes chef, på möten där jag får en uppfattning om hur VLiS (Västlänken i Staden) arbetar och följer hur Stadens samarbete med Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Västtrafik ser ut. VLiS har i huvudsak två uppgifter; att samordna arbetet som programmets aktörer driver samt leda Stadens samverkan med externa aktörer som är involverade i arbetet med Västlänken.

Den största skillnaden på Trafikenheten på Partille Kommun och Trafikkontoret på Göteborgs Stad är skalan. Från totalt 10 personer på Trafikenheten i Partille Kommun till 400 personer på Trafikkontoret i Göteborgs Stad! Det är väldigt spännande att uppmärksamma skillnader och likheter i arbetssätt och organisationsstruktur för de olika kommunerna och vilken skillnad det är på utmaningar man stöter på i vardagen.

Generellt sett så jag har som trainee trivts väldigt bra på de båda arbetsplatser jag hunnit vara på. Båda mina handledare har varit engagerade och tyckt att handledarutbildningen som de fått gå varit kanon! Som ny på jobbet betyder det mycket att få ett varmt mottagande och alla har, trots att man har väldigt mycket att göra, haft en väldigt god inställning till traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare. Jag vill passa på att citera min chef: ”Man lär av att lära ut”.

Förutom att vara på breddningsperiod har vi nyligen haft utbildningsdagarna för december månad. Dagarna fokuserade på våra IPU-analyser och det redovisades vilka färger som var övervägande för varje individ och för hela gruppen. Under utbildningsdagarna leder våra processledare oss i övningar som kan vara värdefulla för vårt casearbete men även för oss som individer i våra karriärer. Återigen, jag är så glad att jag får starta min resa i byggbranschen som framtidens samhällsbyggare!

 

Madelene Abu Izam
Partille Kommun SBK Trafikenheten/
Göteborgsstad Trafikkontoret, enhet västlänken

In case of emergency celebration

In case of emergency celebration

Långa arbetsdagar och stark tidspress i en bransch som går för högvarv. Släng in en ny arbetsplats var fjärde månad och det är lätt att motivationen börjar tryta och att orken sinar vid något tillfälle som trainee. Jag har hittat mitt sätt att hantera pressen. När det är som mest stressigt och jag känner mig som tröttast på jobbet, då vet jag att jag måste ta mig tid att skapa förutsättningar för att ha roligt tillsammans med mina kollegor. Här kommer mina tre bästa tips för att skapa en roligare och mer sammanhållen arbetsplats som hjälper dig hantera stressen.

Skapa en rutin att fika med dina närmaste kollegor. På fastighetskontoret har vi två fikatider varje dag, kl 9 och kl 14. Det innebär att de dagar då man inte sitter i möte (vilket vi oftast gör) så går den som är kaffe- eller te-sugen runt till de andra på enheten och ställer frågan ”Kaffe?”. Man behöver inte vänta på svar, utan det är bara att gå vidare till nästa kontorsrum där det sitter någon och upprepa frasen ”Kaffe?”. Det tar ca 2 minuter att gå ronden och det resulterar nästan alltid i att alla som är på plats tar sig till fikarummet en våning ner. Det ger oss på enheten några minuter att kolla läget med varandra och diskutera saker som är på gång. För mig är det dessutom ett utmärkt tillfälle att bolla tankar kring uppgifter som jag tycker är svåra, med mina mer erfarna kollegor.

Hitta något som du tycker är roligt och gör det till en aktivitet som du gör med dina kollegor på jobbet. Jag gillar växter och att odla, så för mig var det lätt att välja vad jag ville göra. Tillsammans med en kollega så startade vi en odlingsgrupp på fastighetskontoret. Tack vara fastighetskontorets friskvårdsförening så fick vi en budget. Hittills har vi odlat i odlingslådor på innergården, vi har haft föreläsning med Stadsnära odling och vi har anordnat sticklingsbyte i lunchrummet. Varje gång jag går förbi de prunkande odlingslådorna så blir min dag lite bättre. Dessutom har jag lärt känna flera kollegor som arbetar på andra avdelningar på kontoret genom odlingsgruppen.

Skapa ett ”in case of emergency celebration”-kit som hjälper dig och dina kollegor att fira när det plötsligt dyker upp något att fira. Min devis är enkel; allt kan och bör firas. Du har sorterat din mejlkorg. Markanvisning du arbetar med har lagts ut för annonsering. Du har kommit hem till din hemarbetsplats från en breddning (detta kräver att du är trainee, vilket jag tycker att du ska bli för tänk så mycket du får att fira!). Du har haft en jobbig dag och behöver muntras upp (vem säger att man bara ska fira när man är glad?).

Vad är ett nödkit för firande? För mig är det en samling saker som finns lätt tillgängliga om jag eller någon av mina kollegor kommer på något som vi måste fira omgående. När jag inhandlar sakerna till ett nödkit så brukar jag tänka att jag inhandlar saker till ett barnkalas, dvs. ballonger, godis, serpentiner och tomtebloss. Saker som finns på barnkalas är generellt visuellt uppmärksamhetskrävande och det hjälper omgivningen att förstå att det är ett firande som är på gång. Ju fler som deltar desto roligare blir det. Obs! använd inte saker som kräver att någon annan städar upp efter dig (t.ex. konfetti) eller som riskerar att starta brandlarmet (som att använda tomtebloss inomhus).

På min enhet på fastighetskontoret finns detta nödkit i ett skåp med en tydlig skylt utanför som anger nödkitets plats. När plötsligt en anledning att fira dyker upp så beger man sig till skåpet och väljer ut det som verkar passande för ens firande. Därefter tar man sig tillbaka till sitt eget kontorsrum och börjar dekorera. Så fort detta är färdigt är det dags att skicka ut ett mejl till kollegorna på enheten som tillkännager att ett firande är på gång. Högst troligen kommer även andra kollegor som inte fått mejlet att uppmärksamma den festliga stämningen och spontant välja att delta. För vem gillar inte att fira?

Oavsett hur stressigt ditt arbete än är, glöm inte att ha kul tillsammans med dina kollegor. Det kommer göra arbetet både lättare och roligare.

//Emma Larsson // Göteborgs stad fastighetskontoret, strategiska avdelningen – planering och utveckling