Nu börjar nedräkningen.

På schemat i förra veckan stod årets sista utbildningsdagar. Japp, du hörde rätt. Våra sista utbildningsdagar tillsammans, ever.

Torsdagen ägnade vi åt att summera vad vi lärt oss under det gånga året. Våra processledare hade bokstavligen tapetserat rummet med A1:or som visade (nästan) alla modeller som vi teoretiskt lärt oss, praktiserat och reflekterat kring. Några av modellerna som vi i gruppen håller kärt är bland annat NÖHRA (en metod för medveten förändring), feedbacktrappan (en övning om att ge feedback på rätt sätt) och Johari fönster (ger insikt om hur andra uppfattar mig och mitt agerande).

Torsdagen rundades av med en storslagen tårtbyggartävling med FS3 som enda tävlande lag. Kort och gott framtidens samhällsbyggare goes tårtbyggare. Här fick vi instruktionen om att bygga en tårta som symboliserar och beskriver det gångna traineeåret. Svårt kan man tycka vid första anblick, men efter några minuters diskussion kring hur vi skulle formera oss var det full fart framåt eftersom vi arbetade mot klockan.

Jag kan inte säga något annat än wow, vilken fin tårta vi fick till! Bra jobbat vänner. Med många och fina detaljer lyfte vi tårtan till helt nya höjder! Vi valde att göra små blommor som dekoration på ovansidan. Varje blomma representerade en trainee och givetvis en blommande sådan. Med hjälp av några kinderägg (ni vet 3 upplevelser i ett) och lite glasyr porträtterades Ann-Katrine, Christian och Bengt vilket kompletterades med en kännetecknande fras/ord som vi hört dessa förmedla med inlevelse under det gångna året.

Ann-Katrine – What’s in it for me? (Sägs när Ann-Katrine vill betona vikten av reflektion - t.ex. vad får jag ut av det här/hur kan detta hjälpa mig...)

Christian – Tack! (Christian säger oftast detta med lugn och mörk stämma när någon av oss traineer delat med oss av våra insikter)

Bengt – Genomförbarhet? Realistiskt? (När vi pratat case med Bengt har dessa frågor alltid bubblat upp - hur vi arbetat med detta får ni se på idéseminariet!)

I vanlig ordning kickade vi igång fredagen med frukost hos CMB. Vi fick en dragning om samarbetet mellan Robert Dicksons stiftelse och PEAB som anställt Gårdstensbor mellan åldern 18 - 25 för att hjälpa till med bygget av kryddhyllan i just Gårdsten.

Större delen av fredagens för- och eftermiddagen gick åt till att fortsätta arbeta med caset och de delar som vi ska presentera på idéseminariet. Visst har vi fortfarande en massa kvar att göra MEN jag tror utan tvekan att vi kan få ihop något riktigt bra!

Vi han också med att träffa de nya traineerna i omgång nummer 4 av framtidens samhällsbyggare. Jag kan inte riktig förstå att det var för ett helt år sedan vi satt i deras skor, fulla av förväntan och aningen nervösa inför vad som komma skulle. Jag får passa på att hälsa FS 4:a VARMT VÄLKOMNA!

Nu påbörjar vi traineer andra veckan på våra sista breddningsplatser. Jag och min trafikkontorskollega David (tillika trainee) befinner oss i skrivande stund på Trafikverket för att se hur verket fungerar och verkar. Extremt spännande är det att diskutera de olika sätten att se på planering mellan staden och staten. Trafikverket ägnar sig åt s.k. prognosstyrd planering där de hjälp av modeller försöker förutsäga hur trafiken på det statligt vägnät kommer utvecklas. Göteborg stad har valt en annan inriktning, en s.k. målstyrd planering med uppsatta mål för att minska biltrafiken i Göteborg.

Vi ses på idéseminariet i oktober.

Tack för mig!

/ Sara Hedenskog, Trafikkontoret, Göteborgs stad

Hemma igen!

Hemma igen!

Sedan två veckor tillbaka befinner vi traineer oss på våra hemarbetsplatser igen. Jag som skriver detta blogginlägg heter Iris Hultgren och har min bakgrund på Chalmers och programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik. Sedan i september förra året är jag anställd som biträdande projektledare på Trafikkontoret.

För min del har långsiktig planering för nya bostäder och verksamheter på Fastighetskontoret bytts ut mot projektledning av gatuutbyggnad inom olika exploateringsprojekt. Att jobba i ett tidigt skede innebär att inget är bestämt, allt kan ändras och att politiken är ständigt närvarande i ens arbete. I genomförandeskedet, som jag är van vid, jobbar man mot ett tydligt och konkret mål och löser problemen efterhand som de uppstår. Att samordna byggnation av gator med ledningsägare som har sina ledningar i gatorna samt exploatörer som bygger bostäder i anslutning till gatorna innebär många möten och diskussioner med övriga aktörer i projekten. För mig som mestadels föredrar miljöombyte och samarbete framför att sitta större delen av dagen vid skrivbordet passar rollen som projektledare bra.

De projekt jag jobbar med ingår i BoStad2021 som är en satsning från Göteborgs Stad i samarbete med stadens olika byggaktörer. Målet är att färdigställa 7000 bostäder utöver normalproduktion till 2021. Här arbetar vi med parallella processer, vilket till exempel innebär att arbetet med att ta fram ritningar för gatorna kan påbörjas innan trafikförslaget är helt bestämt. Det görs för att bostadsbyggandet ska kunna ske snabbare men kräver också nya utmaningar då förutsättningarna för projekten kan ändras under tidens gång. Tidspressen är större än i normalproduktionen, men samtidigt finns det en extra anledning att fira när en detaljplan väl vunnit laga kraft och projektet är redo att byggas ut!

Utöver våra vanliga arbetsuppgifter på arbetsplatsen jobbar vi nu för fullt med vårt case och tillhörande planering av studieresa. I slutet av februari åker FS4 till Nederländerna för att studera järnvägsstationer samt stads- och teknikutveckling kring kollektivtrafikknutpunkter i Amsterdam, Rotterdam och Utrecht. Förhoppningen är att resan ger oss nya idéer om hur området kring den framtida stationen i Borås kan utformas när höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm byggs.

Till sist vill jag naturligtvis uppmuntra alla er som ska ge er ut i arbetslivet efter sommaren att söka till Framtidens Samhällsbyggare 5 innan den 9 mars! Att bygga en stad kräver mycket samarbete mellan de aktörer som är inblandade i olika skeden. Som trainee har man möjligheten att förstå de olika parter som medverkar i projekten utifrån deras synvinkel. Det är ett perfekt tillfälle att prova på att jobba inom flera delar av branschen samtidigt som ett stort fokus läggs på ens personliga utveckling.

(På bilden längst ner ser ni en selfie från dagens reseplanering!)

//Iris Hultgren, biträdande projektledare på Göteborgs Stad Trafikkontoret