Skilda världar

Vanligtvis hör jag hemma på Göteborgs stads fastighetskontor där jag arbetar med planering och utveckling på strategiska avdelningen. Men sedan drygt en månad tillbaka befinner jag mig på Peab anläggning på bygget av en vätgasanläggning på Preems raffinaderi i Torslanda, eller raffet som det också kallas. Fastighetskontorets charmiga sekelskiftesbyggnad är utbytt mot byggbodar och min vanliga klädsel i kjol har fått byttas ut mot flamskyddssäkra varselkläder. Normala kontorstider med otaliga möten har förbytts till fyradagars-vecka med långa arbetsdagar och ett evigt springande mellan kontor och byggarbetsplats. Och leran! Den blöta leran som kletar sig fast på kläderna och som inte går att få bort förens den torkat. Då spricker de steltorkade klädesplaggen och ett fint damm sprider sig i rummet och lägger sig som ett grått täcke över allt i dess närhet.

Jag är utbildad arkitekt vid Lunds tekniska högskola och är tränad för att arbeta i tidiga skeden av byggprocess. Många av de projekt som jag är en del av på fastighetskontoret kommer inte generera någon byggnation förrän om ca 10 år och inte sällan är projekten något abstrakta. Det är en stor skillnad mot det projekt jag nu befinner mig på, där vi bygger här och nu. Det är en kick att se projektet rent fysiskt växa fram ur leran. Det konkreta i att det som diskuterats ena dagen byggs nästa dag. Och till skillnad från fastighetskontoret där det vanligtvis finns flera olika ärenden på ens bord, så finns här bara ett, vilket gör att man fokusera totalt på en sak. Det är som om allt annat förvinner, det skapas en egen värld.

Jag har börjat se ett mönster här på raffet, dramaturgin i de dagliga skeendena. Likheterna med de såpoperor som förr var så vanligt förekommande, är slående. Med den stora skillnaden att intrigerna inte kretsar kring kärlek, onda tvilling eller minnesförluster, utan kring vatten, lera, betong och nya ritningar. Varje dag dyker nya ”plot twists” upp. Inte sällan uppstår en ”cliffhanger” där jag på kvällen funderade över; Hur ska det gå nästa dag? Som tur är mina kollegor på raffet väl rustade att möta de hinder som ställs i deras väg och de låter inte dem bli mycket mer än farthinder. Det är just denna uthållighet  och handlingskraft som har imponerat mest på mig under min tid på raffet.

Skillnaderna mellan de två arbetsplatserna är många, men så också likheterna. Samma driv och entusiasm för projekten som jag sett dagligen på fastighetskontoret, finns närvarande här på raffet. Tålamodet att förklara och inkludera den som är ny. Och kanske den starkaste likheten, strävan efter att göra ett bra jobb.

När jag kommer tillbaka till fastighetskontoret i slutet av januari så har jag inte enbart med mig minnen från två roliga månader från en annan verklighet, jag har också med mig en ny pusselbit till min förståelse för hur byggbranschen fungerar. Förhoppningsvis gör denna erfarenhet mig bättre i min yrkesroll.

// Emma Larsson // Göteborgs stad fastighetskontoret, strategiska avdelningen – planering och utveckling // Peab anläggning

Förberedelse inför sista breddningsperioden

Förberedelse inför sista breddningsperioden

Hej igen!

Detta är mitt andra inlägg i bloggen för den fjärde omgången av framtidens samhällsbyggare. Räknat från mitt första blogginlägg så har jag hunnit med att avverka min andra breddningsperiod på Västfastigheter och förbereder mig inför den sista. Sista breddningsperioden ska jag spendera på en av stadens förvaltningar, Kretslopp och vatten.

Den andra breddningsperioden spenderade jag hos Västfastigheter. Jag fick chansen att vara ute på totalt fyra olika projekt, Östra Sjukhuset, Mölndals Sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhus samt Högsbo sjukhus. Här fick jag en bred inblick i projektledarnas vardag. Jag träffade även anställda som arbetar med drift, underhåll och förvaltning av olika slag men även verksamheten på sjukhusen. Det som jag fann extra givande var mindre projektmöten där vi ansvarade för projektledningen. Vi samlade konsulter och verksamheten för att diskutera en mindre om- och tillbyggnad. Verksamheten bidrog med sina behov och hur lokalerna används samtidigt som projektet var av en skala som var lätt att omfamna. Informationen som delgavs från verksamheten var enormt viktig för alla inblandande men även slutprodukten. Jag hann även med att få arbeta med en gammal klasskamrat som kommit in bra i sin roll som projektledare på Västfastigheter, vi utbytte idéer, perspektiv samt blickade tillbaka på våra tidiga dagar som studenter. Jag vill passa på att tacka alla på Västfastigheter för en riktigt bra breddningsperiod och önskar er alla lycka till ute i projekten.

Mellan breddningsperioderna har jag varvat med perioder på mitt hemföretag Peab Anläggning AB. På Peab har jag varit tillbaka på mitt ”hemprojekt” där vi driver anläggningsarbeten för en tredje kontorsbyggnad på området Lyckholms. Jag har varit på studiebesök på projektet Platinan, som är en nybyggnation kring centralenområdet som uppgår till ca 60 000 kvm lokalyta. Under en vecka har jag fått följa med våra egna geotekniker. Geoteknikerna hjälper till ute i projekten där de agerar som en stödfunktion. Eftersom jag själv läst geoteknik och skrivit ett examensarbete inom ämnet var det väldigt kul att få utforska geoteknikernas vardag. Detta är en bland många av fördelarna med att vara trainee, att vi har möjligheten att utforska just det som vi själva finner intressant. Själv ser jag resan som trainee som ett oändligt bygge, där vi bit för bit bygger på med mer kunskap och erfarenhet. Man skulle kunna likställa det med stora infrastruktursatsningar och byggprojekt. Först bryter man ner det i en skala som går att visualisera, för att sedan ta sig an olika delmål som driver projekten stegvis framåt mot färdigställandet av en verklig produkt. Även efter produkten är levererad så lever det man engagerat sig i vidare och växer inom oss. Vi utvecklas, även om vi ibland har svårt att övertyga oss själva om att detta, så sker det undermedvetet.

Nu är det en vecka kvar innan jag ska ta mig an den sista breddningsperioden på Kretslopp och vatten (KoV). Som trainee kommer jag vara placerad på avdelningen stadsbyggnadsenheten under avdelningen utveckling och projekt i Hjällbo. Här kommer jag få ta del av hur Göteborgs stad arbetar med VA-frågor i detaljplaneprocessen – från planbesked till antagen plan. Jag kommer även att följa med handläggare på möten i olika detaljplaneärenden och projekt, hjälpa till med tillhörande uppgifter, dessutom kommer jag få en större uppgift i form av en dagvattenutredning att arbeta på under min tid hos KoV. På Lyckholms utför vi just nu VA-arbeten, så det ska bli riktigt spännande att få ta del av vad som händer med vattnet innan det slutligen distribueras fram till oss, men även vad som händer med spill och dagvatten efter det vi kopplat på oss på nätet. KoV förvaltningen är politiskt styrd, ledd av vattennämnden i Göteborg Stad. Båda mina tidigare breddningsperioder har varit ledda av nämnder. När det gäller infrastruktursatsningar har politiken en avgörande roll för om projekten blir av eller ej. Ser man till vårt uppdrag i traineegruppen så avgör politiken även där i fall Sverige kommer få en ny höghastighetsbana. På tal om politik så närmar sig riksdagsvalet med rasande fart! Något som också närmar sig är vår presentation av vårt idéseminarium, hoppas vi ses där!

Hälsningar

Darko