Skilda världar

Vanligtvis hör jag hemma på Göteborgs stads fastighetskontor där jag arbetar med planering och utveckling på strategiska avdelningen. Men sedan drygt en månad tillbaka befinner jag mig på Peab anläggning på bygget av en vätgasanläggning på Preems raffinaderi i Torslanda, eller raffet som det också kallas. Fastighetskontorets charmiga sekelskiftesbyggnad är utbytt mot byggbodar och min vanliga klädsel i kjol har fått byttas ut mot flamskyddssäkra varselkläder. Normala kontorstider med otaliga möten har förbytts till fyradagars-vecka med långa arbetsdagar och ett evigt springande mellan kontor och byggarbetsplats. Och leran! Den blöta leran som kletar sig fast på kläderna och som inte går att få bort förens den torkat. Då spricker de steltorkade klädesplaggen och ett fint damm sprider sig i rummet och lägger sig som ett grått täcke över allt i dess närhet.

Jag är utbildad arkitekt vid Lunds tekniska högskola och är tränad för att arbeta i tidiga skeden av byggprocess. Många av de projekt som jag är en del av på fastighetskontoret kommer inte generera någon byggnation förrän om ca 10 år och inte sällan är projekten något abstrakta. Det är en stor skillnad mot det projekt jag nu befinner mig på, där vi bygger här och nu. Det är en kick att se projektet rent fysiskt växa fram ur leran. Det konkreta i att det som diskuterats ena dagen byggs nästa dag. Och till skillnad från fastighetskontoret där det vanligtvis finns flera olika ärenden på ens bord, så finns här bara ett, vilket gör att man fokusera totalt på en sak. Det är som om allt annat förvinner, det skapas en egen värld.

Jag har börjat se ett mönster här på raffet, dramaturgin i de dagliga skeendena. Likheterna med de såpoperor som förr var så vanligt förekommande, är slående. Med den stora skillnaden att intrigerna inte kretsar kring kärlek, onda tvilling eller minnesförluster, utan kring vatten, lera, betong och nya ritningar. Varje dag dyker nya ”plot twists” upp. Inte sällan uppstår en ”cliffhanger” där jag på kvällen funderade över; Hur ska det gå nästa dag? Som tur är mina kollegor på raffet väl rustade att möta de hinder som ställs i deras väg och de låter inte dem bli mycket mer än farthinder. Det är just denna uthållighet  och handlingskraft som har imponerat mest på mig under min tid på raffet.

Skillnaderna mellan de två arbetsplatserna är många, men så också likheterna. Samma driv och entusiasm för projekten som jag sett dagligen på fastighetskontoret, finns närvarande här på raffet. Tålamodet att förklara och inkludera den som är ny. Och kanske den starkaste likheten, strävan efter att göra ett bra jobb.

När jag kommer tillbaka till fastighetskontoret i slutet av januari så har jag inte enbart med mig minnen från två roliga månader från en annan verklighet, jag har också med mig en ny pusselbit till min förståelse för hur byggbranschen fungerar. Förhoppningsvis gör denna erfarenhet mig bättre i min yrkesroll.

// Emma Larsson // Göteborgs stad fastighetskontoret, strategiska avdelningen – planering och utveckling // Peab anläggning

Från ritning till verklighet

Från ritning till verklighet

Hej (igen)!

Då var det dags för mig att skriva mitt andra blogginlägg under min tid som trainee. Jag heter Linus Ånevall har en tjänst som biträdande projektledare i den allmännyttiga beställarorganisationen Framtiden Byggutveckling. Det här blogginlägget utspelar sig under min andra breddningsperiod på projektutvecklings- och byggbolaget Wästbygg. Som redan nämnts i tidigare blogginlägg ingår tre breddningsperioder i traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare. En period innebär ett åtta veckornedslag i en annan organisation för att se samhällsbyggnadsbranschen och dess aktörer ur ett annat perspektiv - och det är vad detta blogginlägg kommer handla om.

Rubriken hänvisar till att den största delen av min breddningsperiod har spenderats ute i produktion på projektet Nya Särö Centrum. Där bygger Wästbygg 106 lägenheter i 11 huskroppar med upplåtelseformerna hyres- och bostadsrätt. Min tid har spenderats på att följa platsorganisationen, framförallt arbetsledarna, i dess dagliga arbete. En arbetsledares uppgifter innebär att bereda väg för produktionen - det vill säga säkerställa projektets framdrift enligt tidplan och att produkten håller den kvalitet som erfordras samtidigt som budget inte överskrids. Utöver att se produktionen har jag varit på Wästbyggs kontor i Göteborg under en vecka. För mig, som kommer från en beställarorganisation, har det varit väldigt lärorikt att få en entreprenörs perspektiv på branschen.

Efter avslutad breddningsperiod är jag åter på Framtiden Byggutveckling. Eftersom tid är relativt kan åtta veckor upplevas olika beroende på hur man ser på det. Dels känns det som att det var längesen jag var “hemma” eftersom årstiderna har hunnit skifta. Å andra sidan känns det som att jag aldrig lämnat när jag snabbt kommer in i gamla vanor.

Trevlig sommar

Linus