Skilda världar

Vanligtvis hör jag hemma på Göteborgs stads fastighetskontor där jag arbetar med planering och utveckling på strategiska avdelningen. Men sedan drygt en månad tillbaka befinner jag mig på Peab anläggning på bygget av en vätgasanläggning på Preems raffinaderi i Torslanda, eller raffet som det också kallas. Fastighetskontorets charmiga sekelskiftesbyggnad är utbytt mot byggbodar och min vanliga klädsel i kjol har fått byttas ut mot flamskyddssäkra varselkläder. Normala kontorstider med otaliga möten har förbytts till fyradagars-vecka med långa arbetsdagar och ett evigt springande mellan kontor och byggarbetsplats. Och leran! Den blöta leran som kletar sig fast på kläderna och som inte går att få bort förens den torkat. Då spricker de steltorkade klädesplaggen och ett fint damm sprider sig i rummet och lägger sig som ett grått täcke över allt i dess närhet.

Jag är utbildad arkitekt vid Lunds tekniska högskola och är tränad för att arbeta i tidiga skeden av byggprocess. Många av de projekt som jag är en del av på fastighetskontoret kommer inte generera någon byggnation förrän om ca 10 år och inte sällan är projekten något abstrakta. Det är en stor skillnad mot det projekt jag nu befinner mig på, där vi bygger här och nu. Det är en kick att se projektet rent fysiskt växa fram ur leran. Det konkreta i att det som diskuterats ena dagen byggs nästa dag. Och till skillnad från fastighetskontoret där det vanligtvis finns flera olika ärenden på ens bord, så finns här bara ett, vilket gör att man fokusera totalt på en sak. Det är som om allt annat förvinner, det skapas en egen värld.

Jag har börjat se ett mönster här på raffet, dramaturgin i de dagliga skeendena. Likheterna med de såpoperor som förr var så vanligt förekommande, är slående. Med den stora skillnaden att intrigerna inte kretsar kring kärlek, onda tvilling eller minnesförluster, utan kring vatten, lera, betong och nya ritningar. Varje dag dyker nya ”plot twists” upp. Inte sällan uppstår en ”cliffhanger” där jag på kvällen funderade över; Hur ska det gå nästa dag? Som tur är mina kollegor på raffet väl rustade att möta de hinder som ställs i deras väg och de låter inte dem bli mycket mer än farthinder. Det är just denna uthållighet  och handlingskraft som har imponerat mest på mig under min tid på raffet.

Skillnaderna mellan de två arbetsplatserna är många, men så också likheterna. Samma driv och entusiasm för projekten som jag sett dagligen på fastighetskontoret, finns närvarande här på raffet. Tålamodet att förklara och inkludera den som är ny. Och kanske den starkaste likheten, strävan efter att göra ett bra jobb.

När jag kommer tillbaka till fastighetskontoret i slutet av januari så har jag inte enbart med mig minnen från två roliga månader från en annan verklighet, jag har också med mig en ny pusselbit till min förståelse för hur byggbranschen fungerar. Förhoppningsvis gör denna erfarenhet mig bättre i min yrkesroll.

// Emma Larsson // Göteborgs stad fastighetskontoret, strategiska avdelningen – planering och utveckling // Peab anläggning

Kretslopp och vatten

Kretslopp och vatten

Hej!

Nu är det min tur att hälsa alla fantastiska läsare välkomna till traineebloggen. Jag heter Simon Trevik och jobbar på Kretslopp och vatten inom Göteborgs stad. I korthet så ansvarar Kretslopp och vatten för Göteborgs stads VA- och avfallsfrågor. De ser till att alla har vatten i kranen, att alla kan använda en toalett samt att alla göteborgare har någon som tar hand om allt avfall. Jag jobbar på stadsbyggnadsenheten där jag sitter mycket med detaljplaner och utbyggnadsprojekt där jag har ansvar för, och driver Kretslopp och vattens VA frågor gentemot övriga staden, exploatörer och andra intressenter. Jag tycker det är riktigt kul att jobba med samhällsbyggnad och trivs med den rollen jag har här.

Vad gäller min akademiska bakgrund och min väg in i detta traineeprogrammet så startade den när jag började studera till byggingenjör (idag motsvarande samhällsbyggnadsteknik) på Chalmers. Sista året av de tre hörde jag talas om traineeprogrammet första gången, redan då tyckte jag det lät intressant. Däremot kände jag mig inte helt klar med plugget än, så jag sökte ett mastersprogram inom projektledning (Design and Construction Project Management) även detta på Chalmers. Sedan sökte jag till två olika tjänster inom traineeprogrammet och hamnade på Kretslopp och vatten då deras frågor kändes mest intressanta.

När jag skriver detta så är det inte lång tid kvar till dess att alla traineer ska ut på vår andra breddning inom programmet. Då bär det, för min del, av till Lerums kommun. Där ska jag sitta på bygglovsavdelningen och deras samhällsbyggnadsavdelning. Jag ser fram emot att se hur en lite mindre kommun arbetar med samhällsbyggnadsfrågor och hur deras samverkansprocesser ser ut. Förhoppningsvis väcks idéer och tankar jag kan ta med mig tillbaka till mitt hemföretag, Kretslopp och vatten.

Men vad har jag gjort dessa två sista veckorna innan nästa breddning? Jo först och främst har jag sett till att alla de detaljplaner jag är handläggare för ligger i fas och att någon är beredd att svara på frågor när jag är borta. På senare tid har jag arbetat mycket med en detaljplan som startade i vintras och en som startade nu i mars. Den som startade i vintras är en stor detaljplan där ca 1500 bostäder ska byggas medans den andra är mindre, ca 100 bostäder. För den större planen har jag skrivit en intern VA-utredning där jag tar reda på kapacitet på dricks-, spill- och dagvatten, jag behöver se över om förslaget kräver ledningsflyttar eller ledningsutbyggnad samt kostnader för de åtgärder som krävs för att detaljplanen ska kunna genomföras. Detta är intressant att ta reda på och att sedan diskutera med andra intressenter och Stadsbyggnadskontoret för att komma fram till den bästa lösningen. För den mindre detaljplanen har jag skrivit ett yttrande till Stadsbyggnadskontoret med förutsättningar vad gäller VA som ska beaktas när planarbetet fortskrider.

Det som är roligt med att jobba på stadsbyggnadsenheten är att man jobbar med olika detaljplaner och projekt samtidigt vilket ger stor variation i arbetet. Alla olika projekt och detaljplaner har olika förutsättningar, olika vägar till lösningar och innebär blandade sätt att arbeta. Det som gör vardagen varierande är att man blandar möten internt inom förvaltningen med möten med Stadsbyggnadskontoret och andra intressenter. Alla möten man har blandas med att sitta på kontoret och skriva yttranden, bedöma förutsättningar, beställa utredningar av dagvatten och skyfall med mera.

Så vill man arbeta med samhällsbyggnad tycker jag att Kretslopp och vatten är ett bra ställe att jobba på. Vill man få en bredare bild av samhällsbyggnad, byggbranschen, ett brett nätverk och se flera olika verksamheter - samtidigt som man får en varierad arbetsvecka ska du söka till traineeprogrammet.

/Simon Trevik, projektingenjör Kretslopp och vatten