Slutet av traineeprogrammet är början på något nytt

Idéseminariet för oss i Framtidens Samhällsbyggare omgång 3 närmar sig med stormsteg. Det är endast 3 veckor kvar av traineeprogrammet som avslutas den 27:e oktober i samband med idéseminariet.

Jag befinner mig i dagsläget på Inhouse Tech som är ett konsultföretag. I och med att traineeperioden snart är slut börjar man genast blicka tillbaka på det senaste året. Min första känsla är att jag är oerhört glad att jag fått chansen att se branschen från olika perspektiv. Jag arbetar på det privata entreprenörföretaget Peab Anläggning. Min första breddningsperiod spenderade jag på Lerums kommun där jag fick se en mindre kommuns övergripande arbete. Min andra breddningsperiod hade jag på Kretslopp & Vatten i Göteborgs stad där jag från den övergripande bilden istället fokuserade på förvaltningens detaljfrågor om stadens kretslopp. Nu arbetar jag istället på ett konsultföretag vilket fullbordar mina breddningsperioder på ett utmärkt sätt. Jag har alltså inom loppet av 14 månader fått insyn i en liten kommun, en förvaltning i en stor kommun, ett privat konsultbolag och jag är själv anställd hos en privat entreprenör. Inte så illa, eller hur?

Detta har gett mig ett oerhört brett perspektiv på branschen men även en stor förståelse för hela byggprocessen. Detta märker jag tydligt när jag diskuterar branschfrågor med kollegor som också är nya i branschen men som istället spenderat sitt första år i branschen i ett och samma företag. Det må hända att dessa personer fått en större inblick i det egna företaget men i diskussionerna framgår det väldigt tydligt att dem inte alls har en lika stor förståelse för hela branschen och byggprocessen.

Det skall nu bli oerhört skönt att avsluta det första kapitlet och istället fokusera fullt ut på att arbeta på sitt egna företag. I och med att vi inte längre kommer ha några utbildningsdagar, inga CMB-seminarier, inga Casemöten och inga breddningsperioder kan man istället söka nya utmaningar och fortsätta utvecklas på det egna företaget. Detta betyder dock inte att arbetet med Framtidens samhällsbyggare slutar här. Tvärtom, traineeprogrammet må snart vara slut men det är nu vi skall använda det vi lärt oss för att förbättra branschen. Ett av målen med programmet är att vi som deltagit i programmet bättre skall kommunicera och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. I och med att vi arbetar inom hela branschen kan vi på olika håll försöka förändra branschen och det gör vi bäst genom att bibehålla kontakten och kommunicera med varandra.  Genom att vi har en förståelse för branschen i helhet kan vi tillsammans arbeta för att öka förståelsen och samverkan för de involverade företagen i branschen.

Jag hoppas att vi syns på Idéseminariet den 27:e oktober!

Tack för mig!

/ Mohammed Daebes, Peab Anläggning AB.

Hemma igen!

Hemma igen!

Sedan två veckor tillbaka befinner vi traineer oss på våra hemarbetsplatser igen. Jag som skriver detta blogginlägg heter Iris Hultgren och har min bakgrund på Chalmers och programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik. Sedan i september förra året är jag anställd som biträdande projektledare på Trafikkontoret.

För min del har långsiktig planering för nya bostäder och verksamheter på Fastighetskontoret bytts ut mot projektledning av gatuutbyggnad inom olika exploateringsprojekt. Att jobba i ett tidigt skede innebär att inget är bestämt, allt kan ändras och att politiken är ständigt närvarande i ens arbete. I genomförandeskedet, som jag är van vid, jobbar man mot ett tydligt och konkret mål och löser problemen efterhand som de uppstår. Att samordna byggnation av gator med ledningsägare som har sina ledningar i gatorna samt exploatörer som bygger bostäder i anslutning till gatorna innebär många möten och diskussioner med övriga aktörer i projekten. För mig som mestadels föredrar miljöombyte och samarbete framför att sitta större delen av dagen vid skrivbordet passar rollen som projektledare bra.

De projekt jag jobbar med ingår i BoStad2021 som är en satsning från Göteborgs Stad i samarbete med stadens olika byggaktörer. Målet är att färdigställa 7000 bostäder utöver normalproduktion till 2021. Här arbetar vi med parallella processer, vilket till exempel innebär att arbetet med att ta fram ritningar för gatorna kan påbörjas innan trafikförslaget är helt bestämt. Det görs för att bostadsbyggandet ska kunna ske snabbare men kräver också nya utmaningar då förutsättningarna för projekten kan ändras under tidens gång. Tidspressen är större än i normalproduktionen, men samtidigt finns det en extra anledning att fira när en detaljplan väl vunnit laga kraft och projektet är redo att byggas ut!

Utöver våra vanliga arbetsuppgifter på arbetsplatsen jobbar vi nu för fullt med vårt case och tillhörande planering av studieresa. I slutet av februari åker FS4 till Nederländerna för att studera järnvägsstationer samt stads- och teknikutveckling kring kollektivtrafikknutpunkter i Amsterdam, Rotterdam och Utrecht. Förhoppningen är att resan ger oss nya idéer om hur området kring den framtida stationen i Borås kan utformas när höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm byggs.

Till sist vill jag naturligtvis uppmuntra alla er som ska ge er ut i arbetslivet efter sommaren att söka till Framtidens Samhällsbyggare 5 innan den 9 mars! Att bygga en stad kräver mycket samarbete mellan de aktörer som är inblandade i olika skeden. Som trainee har man möjligheten att förstå de olika parter som medverkar i projekten utifrån deras synvinkel. Det är ett perfekt tillfälle att prova på att jobba inom flera delar av branschen samtidigt som ett stort fokus läggs på ens personliga utveckling.

(På bilden längst ner ser ni en selfie från dagens reseplanering!)

//Iris Hultgren, biträdande projektledare på Göteborgs Stad Trafikkontoret