Slutet av traineeprogrammet är början på något nytt

Idéseminariet för oss i Framtidens Samhällsbyggare omgång 3 närmar sig med stormsteg. Det är endast 3 veckor kvar av traineeprogrammet som avslutas den 27:e oktober i samband med idéseminariet.

Jag befinner mig i dagsläget på Inhouse Tech som är ett konsultföretag. I och med att traineeperioden snart är slut börjar man genast blicka tillbaka på det senaste året. Min första känsla är att jag är oerhört glad att jag fått chansen att se branschen från olika perspektiv. Jag arbetar på det privata entreprenörföretaget Peab Anläggning. Min första breddningsperiod spenderade jag på Lerums kommun där jag fick se en mindre kommuns övergripande arbete. Min andra breddningsperiod hade jag på Kretslopp & Vatten i Göteborgs stad där jag från den övergripande bilden istället fokuserade på förvaltningens detaljfrågor om stadens kretslopp. Nu arbetar jag istället på ett konsultföretag vilket fullbordar mina breddningsperioder på ett utmärkt sätt. Jag har alltså inom loppet av 14 månader fått insyn i en liten kommun, en förvaltning i en stor kommun, ett privat konsultbolag och jag är själv anställd hos en privat entreprenör. Inte så illa, eller hur?

Detta har gett mig ett oerhört brett perspektiv på branschen men även en stor förståelse för hela byggprocessen. Detta märker jag tydligt när jag diskuterar branschfrågor med kollegor som också är nya i branschen men som istället spenderat sitt första år i branschen i ett och samma företag. Det må hända att dessa personer fått en större inblick i det egna företaget men i diskussionerna framgår det väldigt tydligt att dem inte alls har en lika stor förståelse för hela branschen och byggprocessen.

Det skall nu bli oerhört skönt att avsluta det första kapitlet och istället fokusera fullt ut på att arbeta på sitt egna företag. I och med att vi inte längre kommer ha några utbildningsdagar, inga CMB-seminarier, inga Casemöten och inga breddningsperioder kan man istället söka nya utmaningar och fortsätta utvecklas på det egna företaget. Detta betyder dock inte att arbetet med Framtidens samhällsbyggare slutar här. Tvärtom, traineeprogrammet må snart vara slut men det är nu vi skall använda det vi lärt oss för att förbättra branschen. Ett av målen med programmet är att vi som deltagit i programmet bättre skall kommunicera och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. I och med att vi arbetar inom hela branschen kan vi på olika håll försöka förändra branschen och det gör vi bäst genom att bibehålla kontakten och kommunicera med varandra.  Genom att vi har en förståelse för branschen i helhet kan vi tillsammans arbeta för att öka förståelsen och samverkan för de involverade företagen i branschen.

Jag hoppas att vi syns på Idéseminariet den 27:e oktober!

Tack för mig!

/ Mohammed Daebes, Peab Anläggning AB.