Slutet av traineeprogrammet är början på något nytt

Idéseminariet för oss i Framtidens Samhällsbyggare omgång 3 närmar sig med stormsteg. Det är endast 3 veckor kvar av traineeprogrammet som avslutas den 27:e oktober i samband med idéseminariet.

Jag befinner mig i dagsläget på Inhouse Tech som är ett konsultföretag. I och med att traineeperioden snart är slut börjar man genast blicka tillbaka på det senaste året. Min första känsla är att jag är oerhört glad att jag fått chansen att se branschen från olika perspektiv. Jag arbetar på det privata entreprenörföretaget Peab Anläggning. Min första breddningsperiod spenderade jag på Lerums kommun där jag fick se en mindre kommuns övergripande arbete. Min andra breddningsperiod hade jag på Kretslopp & Vatten i Göteborgs stad där jag från den övergripande bilden istället fokuserade på förvaltningens detaljfrågor om stadens kretslopp. Nu arbetar jag istället på ett konsultföretag vilket fullbordar mina breddningsperioder på ett utmärkt sätt. Jag har alltså inom loppet av 14 månader fått insyn i en liten kommun, en förvaltning i en stor kommun, ett privat konsultbolag och jag är själv anställd hos en privat entreprenör. Inte så illa, eller hur?

Detta har gett mig ett oerhört brett perspektiv på branschen men även en stor förståelse för hela byggprocessen. Detta märker jag tydligt när jag diskuterar branschfrågor med kollegor som också är nya i branschen men som istället spenderat sitt första år i branschen i ett och samma företag. Det må hända att dessa personer fått en större inblick i det egna företaget men i diskussionerna framgår det väldigt tydligt att dem inte alls har en lika stor förståelse för hela branschen och byggprocessen.

Det skall nu bli oerhört skönt att avsluta det första kapitlet och istället fokusera fullt ut på att arbeta på sitt egna företag. I och med att vi inte längre kommer ha några utbildningsdagar, inga CMB-seminarier, inga Casemöten och inga breddningsperioder kan man istället söka nya utmaningar och fortsätta utvecklas på det egna företaget. Detta betyder dock inte att arbetet med Framtidens samhällsbyggare slutar här. Tvärtom, traineeprogrammet må snart vara slut men det är nu vi skall använda det vi lärt oss för att förbättra branschen. Ett av målen med programmet är att vi som deltagit i programmet bättre skall kommunicera och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. I och med att vi arbetar inom hela branschen kan vi på olika håll försöka förändra branschen och det gör vi bäst genom att bibehålla kontakten och kommunicera med varandra.  Genom att vi har en förståelse för branschen i helhet kan vi tillsammans arbeta för att öka förståelsen och samverkan för de involverade företagen i branschen.

Jag hoppas att vi syns på Idéseminariet den 27:e oktober!

Tack för mig!

/ Mohammed Daebes, Peab Anläggning AB.

Förberedelse inför sista breddningsperioden

Förberedelse inför sista breddningsperioden

Hej igen!

Detta är mitt andra inlägg i bloggen för den fjärde omgången av framtidens samhällsbyggare. Räknat från mitt första blogginlägg så har jag hunnit med att avverka min andra breddningsperiod på Västfastigheter och förbereder mig inför den sista. Sista breddningsperioden ska jag spendera på en av stadens förvaltningar, Kretslopp och vatten.

Den andra breddningsperioden spenderade jag hos Västfastigheter. Jag fick chansen att vara ute på totalt fyra olika projekt, Östra Sjukhuset, Mölndals Sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhus samt Högsbo sjukhus. Här fick jag en bred inblick i projektledarnas vardag. Jag träffade även anställda som arbetar med drift, underhåll och förvaltning av olika slag men även verksamheten på sjukhusen. Det som jag fann extra givande var mindre projektmöten där vi ansvarade för projektledningen. Vi samlade konsulter och verksamheten för att diskutera en mindre om- och tillbyggnad. Verksamheten bidrog med sina behov och hur lokalerna används samtidigt som projektet var av en skala som var lätt att omfamna. Informationen som delgavs från verksamheten var enormt viktig för alla inblandande men även slutprodukten. Jag hann även med att få arbeta med en gammal klasskamrat som kommit in bra i sin roll som projektledare på Västfastigheter, vi utbytte idéer, perspektiv samt blickade tillbaka på våra tidiga dagar som studenter. Jag vill passa på att tacka alla på Västfastigheter för en riktigt bra breddningsperiod och önskar er alla lycka till ute i projekten.

Mellan breddningsperioderna har jag varvat med perioder på mitt hemföretag Peab Anläggning AB. På Peab har jag varit tillbaka på mitt ”hemprojekt” där vi driver anläggningsarbeten för en tredje kontorsbyggnad på området Lyckholms. Jag har varit på studiebesök på projektet Platinan, som är en nybyggnation kring centralenområdet som uppgår till ca 60 000 kvm lokalyta. Under en vecka har jag fått följa med våra egna geotekniker. Geoteknikerna hjälper till ute i projekten där de agerar som en stödfunktion. Eftersom jag själv läst geoteknik och skrivit ett examensarbete inom ämnet var det väldigt kul att få utforska geoteknikernas vardag. Detta är en bland många av fördelarna med att vara trainee, att vi har möjligheten att utforska just det som vi själva finner intressant. Själv ser jag resan som trainee som ett oändligt bygge, där vi bit för bit bygger på med mer kunskap och erfarenhet. Man skulle kunna likställa det med stora infrastruktursatsningar och byggprojekt. Först bryter man ner det i en skala som går att visualisera, för att sedan ta sig an olika delmål som driver projekten stegvis framåt mot färdigställandet av en verklig produkt. Även efter produkten är levererad så lever det man engagerat sig i vidare och växer inom oss. Vi utvecklas, även om vi ibland har svårt att övertyga oss själva om att detta, så sker det undermedvetet.

Nu är det en vecka kvar innan jag ska ta mig an den sista breddningsperioden på Kretslopp och vatten (KoV). Som trainee kommer jag vara placerad på avdelningen stadsbyggnadsenheten under avdelningen utveckling och projekt i Hjällbo. Här kommer jag få ta del av hur Göteborgs stad arbetar med VA-frågor i detaljplaneprocessen – från planbesked till antagen plan. Jag kommer även att följa med handläggare på möten i olika detaljplaneärenden och projekt, hjälpa till med tillhörande uppgifter, dessutom kommer jag få en större uppgift i form av en dagvattenutredning att arbeta på under min tid hos KoV. På Lyckholms utför vi just nu VA-arbeten, så det ska bli riktigt spännande att få ta del av vad som händer med vattnet innan det slutligen distribueras fram till oss, men även vad som händer med spill och dagvatten efter det vi kopplat på oss på nätet. KoV förvaltningen är politiskt styrd, ledd av vattennämnden i Göteborg Stad. Båda mina tidigare breddningsperioder har varit ledda av nämnder. När det gäller infrastruktursatsningar har politiken en avgörande roll för om projekten blir av eller ej. Ser man till vårt uppdrag i traineegruppen så avgör politiken även där i fall Sverige kommer få en ny höghastighetsbana. På tal om politik så närmar sig riksdagsvalet med rasande fart! Något som också närmar sig är vår presentation av vårt idéseminarium, hoppas vi ses där!

Hälsningar

Darko