Snart första breddningsperioden!

Nu är det knappt 11 månader kvar till vår presentation av Caset! Men innan dess så ska vi hinna med tre breddningsplatser (jobba på tre olika företag), studieresa, CMB luncher, utbildningsdagar och i allt detta jobba i våra hemföretag samt arbeta med Caset så klart.

Vem är jag då? Göteborgstjejen som flyttade till Växjö för att studera till Byggnadsutformare på Linnéuniversitetet, en blandning av arkitektur och ingenjör. Ett spännande program som lyfter fram dem olika delarna i byggbranschen. Allt ifrån byggprocessen, CAD, samt projektering och allt där i mellan. Efter min examen tog jag mitt pack och flyttade till USA, där jag fortsatte mina studier som utbytesstudent.

Men från New York till Lerums kommun, där jag idag arbetar som Bygglovsingenjör på Bygglovsenheten. Min vardag är inte den andra lik! Ena dagen sitter jag med ärenden för att i nästa timme åka ut på platsbesök med kollegorna. Det kan låta intensivt, men det är just det jag finner givande, att få kunna ha en variation på min arbetsplats.

Jag är tacksam som har fått chansen att påbörja min karriär genom att få vara en del av traineeprogrammet. Innan jag sökte tog jag reda på ganska mycket om vad programmet innebär och vad det skulle innebära för just mig. Och jag ångrar inte en sekund att jag sökte in. För här står jag, tillsammans med 15 andra traineer som jag har kommit nära på kort tid. Och alla är vi olika men jag vet också att våra olikheter kommer vara vår bästa framgång.

I detta blogginlägg ska jag försöka sammanfatta dessa två veckor som har varit och försöka ta vid efter min vän, Linus inlägg som jag förövrigt håller med om gällande FS3:s idéseminarium - vi har stora skor att fylla!

Som jag nämnde i början av inlägget, så får vi traineer chansen att önska tre företag som vi vill bredda oss inom. Detta innebär att vi får variera vår arbetsplats och jobba på ett annat företag under två månader. Och nu är det en vecka kvar tills första breddning börjar. Första perioden kommer jag vara på PEAB anläggning och arbeta med projektet – Kvarteret Lyckholms. Det ska bli spännande att få byta kontorsjobbet till lite mer tuffare jobb ute på anläggningen. Men också se hur kommunen vs. Entreprenad sida jobbar. (se bild 1)  

En av de saker jag uppskattar med traineeutbildningen är alla utbildningar vi får. I förra veckans utbildning t.ex. hade vi fokus på Feedback samt IPU-profilanalys. Och denna vecka fick vi reda på vilken ”färg” vi tillhör (röd, blå, gul, grön). I gruppen kan jag redan nu se lite olika färgskiftningar. Den här typen av analys bidrar till en ökad förståelse och bättre sammarbete mellan oss i gruppen. Det ska bli spännande när allas resultat sammanställs och vi kan se hur färgen är fördelat i gruppen. Utmaningen är att inte dela med sig av sin färg för sina kollegor än, utan vid ett senare tillfälle gissa vilken färg kollegorna har. (se bild 2)

Med risk för att avslöja min färg än – så kan jag väl säga: Knowledge speaks, but wisdom listens by Jimi Hendrix.

Men! Just nu ligger vårt fokus på att få gjort så mycket som möjligt med Caset innan vi går på julledighet. Och som min vän Lina, beskrev i första blogg inlägget så handlar Caset om höghastighetspåret mellan Göteborg och Borås. Vi har alltså fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram förslag på en ny station i Borås stad - som också kan tillämpas på andra ställen i landet. Tanken är att detta ska bli verkligt förhoppningsvist om 30år - ja då är jag gammal haha. Men vilken känsla och vilken dröm att få kunna stiga på tåget med en kaffe i handen och kolla ut och veta att jag och min trainee kollegor varit med och tagit fram denna lösning. Det är Goals! (se bild 3)

Vi är morgondagens samhällsbyggare!

 

// Elaf Ahmad, Bygglovsingenjör, Lerums Kommun

 

Hemma igen!

Hemma igen!

Sedan två veckor tillbaka befinner vi traineer oss på våra hemarbetsplatser igen. Jag som skriver detta blogginlägg heter Iris Hultgren och har min bakgrund på Chalmers och programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik. Sedan i september förra året är jag anställd som biträdande projektledare på Trafikkontoret.

För min del har långsiktig planering för nya bostäder och verksamheter på Fastighetskontoret bytts ut mot projektledning av gatuutbyggnad inom olika exploateringsprojekt. Att jobba i ett tidigt skede innebär att inget är bestämt, allt kan ändras och att politiken är ständigt närvarande i ens arbete. I genomförandeskedet, som jag är van vid, jobbar man mot ett tydligt och konkret mål och löser problemen efterhand som de uppstår. Att samordna byggnation av gator med ledningsägare som har sina ledningar i gatorna samt exploatörer som bygger bostäder i anslutning till gatorna innebär många möten och diskussioner med övriga aktörer i projekten. För mig som mestadels föredrar miljöombyte och samarbete framför att sitta större delen av dagen vid skrivbordet passar rollen som projektledare bra.

De projekt jag jobbar med ingår i BoStad2021 som är en satsning från Göteborgs Stad i samarbete med stadens olika byggaktörer. Målet är att färdigställa 7000 bostäder utöver normalproduktion till 2021. Här arbetar vi med parallella processer, vilket till exempel innebär att arbetet med att ta fram ritningar för gatorna kan påbörjas innan trafikförslaget är helt bestämt. Det görs för att bostadsbyggandet ska kunna ske snabbare men kräver också nya utmaningar då förutsättningarna för projekten kan ändras under tidens gång. Tidspressen är större än i normalproduktionen, men samtidigt finns det en extra anledning att fira när en detaljplan väl vunnit laga kraft och projektet är redo att byggas ut!

Utöver våra vanliga arbetsuppgifter på arbetsplatsen jobbar vi nu för fullt med vårt case och tillhörande planering av studieresa. I slutet av februari åker FS4 till Nederländerna för att studera järnvägsstationer samt stads- och teknikutveckling kring kollektivtrafikknutpunkter i Amsterdam, Rotterdam och Utrecht. Förhoppningen är att resan ger oss nya idéer om hur området kring den framtida stationen i Borås kan utformas när höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm byggs.

Till sist vill jag naturligtvis uppmuntra alla er som ska ge er ut i arbetslivet efter sommaren att söka till Framtidens Samhällsbyggare 5 innan den 9 mars! Att bygga en stad kräver mycket samarbete mellan de aktörer som är inblandade i olika skeden. Som trainee har man möjligheten att förstå de olika parter som medverkar i projekten utifrån deras synvinkel. Det är ett perfekt tillfälle att prova på att jobba inom flera delar av branschen samtidigt som ett stort fokus läggs på ens personliga utveckling.

(På bilden längst ner ser ni en selfie från dagens reseplanering!)

//Iris Hultgren, biträdande projektledare på Göteborgs Stad Trafikkontoret