Vanliga frågor

Q: Vem kan delta i programmet Framtidens samhällsbyggare? A: Då det är många företag och organisationer med i programmet finns det inte endast en yrkesgrupp som kan vara med, men det är ändå inriktat mot teknisk utbildning, exempelvis civil- eller högskoleingenjörer, lantmätare, arkitekter, fysisk planerare etc.  

Q: Hur långt är programmet? A: Traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare är 14 månader. Den första omgången av programmet Framtidens Samhällsbyggare pågick från 25 augusti 2014 - 16 oktober 2015. Den 1 september 2017 startade den fjärde omgången av programmet.  

Q: Hur blir jag anställd? A: Du blir tillsvidareanställd i ett av de deltagande företagen eller organisationerna där du även kommer att ingå i traineeprogrammet tillsammans med deltagare från andra företag och organisationer i programmet Framtidens samhällsbyggare.  

Q: Vad händer efter programmet? A: Efter programmet fortsätter du ditt arbete hos din arbetsgivare utifrån vad ni kommer överens om är lämpliga arbetsuppgifter. Nätverket av traineer kommer finnas kvar fast i en annan form.  

Q: Hur ansöker jag om att vara med? A: Under rekryteringsperioden finner du på denna webbplats startsida samtliga deltagande företags- och organisationers logotyper. Klicka dig vidare så kommer du till respektive annons där du kan läsa mer. Varje företag och organisation som deltar i programmet har hand om sin egen rekrytering, så ansöker gör du direkt till dem. Nästa möjlighet att söka till programmet är mellan 12 februari och 9 mars 2018. Programstart september 2018. 

Q: Vilken erfarenhet behöver jag för att kunna söka?  A: Erfarenhet och utbildning kan variera vilket framgår av företagens och organisationernas egna platsannonser.  

Q: Vilka lön och anställningsförhållanden gäller? A: Samma/likvärdiga anställningsförhållanden skall gälla så långt som möjligt för alla deltagare oavsett arbetsgivare. Lönesättning under programtiden tar hänsyn till att utbildning samt breddningsperioder i andra företag och organisationer ingår i programmet. Efter programperioden förhandlas fortsatt anställning och ny lön i respektive företag. Hänsyn kommer tas till fackliga förutsättningar. Ingångslönen för högskoleingenjörer är 2017/2018 26 500 och för nyutexaminerade civilingenjörer eller motsvarande femårig utbildning 28 500. Om du har mer än ett års efterfrågad branscherfarenhet diskuteras eventuellt påslag med arbetsgivaren.  

Q: Finns det möjlighet att åka utomlands? A: Även om flera av de medverkande företagen har verksamhet utomlands är det ingen grund för själva traineeprogrammet. Hur möjligheterna till utlandsuppdrag efter programmet ser ut är olika beroende på vilken tjänst du söker.  

Q: Vad kan traineeprogrammet göra för min utveckling och karriär? A: Vi tror att medverkan i Framtidens samhällsbyggare ger dig unika möjligheter i din fortsatta karriär. Du som deltagare kommer att få en gedigen helhetsförståelse inom samhällsbyggandet, vilket för många arbetsgivare är en avgörande fråga. Ni får dessutom en gedigen utbildning i personlig utveckling inklusive förståelse för sitt eget och andras beteende, om gruppers utveckling, kommunikation och mycket annat. Förutom praktisk erfarenhet hos din arbetsgivare gör du hela tre breddningsperioder vilket gör er synnerligen attraktiva. Sammantaget ger programmet dig det kanske mest värdefulla för en framgångsrik karriär – ett riktigt bra nätverk.  

Q: Vad får jag för stöd under traineeprogrammet?  A: Som vid varje anställning får du en chef som är ansvarig för dig och verksamheten. Som trainee får du dessutom en handledare vars uppgift är att hjälpa dig rätt i ditt uppdrag, både vad gäller uppgifter och dina relationer på arbetsplatsen. Något som brukar vara mycket uppskattat är att du får en personlig mentor, som finns med dig under hela programtiden inklusive breddningsperioderna. Sist men inte minst får du stöd av projektledarna och dina kamrater i traineegruppen.  

Q: Vilka kvalifikationskrav finns det för att vara trainee? A: Då varje företag och organisation sköter sin egen rekrytering varierar kvalifikationskraven. Dock har programmet satt upp några allmänna kvalifikationskrav som är generella för programmet. Du som trainee ska ha rätt fackkunskap för deltagande företags behov, en vilja och förmåga att utvecklas i olika befattningar inom samhällsbyggnadsområdet, kunna uttrycka dig väl i tal och skrift och ha någon form av erfarenhet eller kunskap från samhällsbyggnadssektorn.  

Q: Vilka företag och organisationer medverkar i programmet? A: De företag och organisationer som deltog i traineeprogrammets första omgång var Akademiska Hus, Byggfast, Göteborgs stad (Fastighetskontoret, Kretslopp- och vatten, Lokalförvaltningen, Park- och natur, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret), Kungälvs kommun, Lerums kommun, PEAB, Veidekke och Älvstranden. I den andra omgången av programmet deltog Ale kommun, Bostadsbolaget, Chalmers fastigheter, Göteborgs stad (Fastighetskontoret, Kretslopp- och vatten, Lokalförvaltningen, Park- och natur, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret), Kungsbacka kommun, Kungälvs kommun, Lerums kommun, PEAB, Platzer och White arkitekter. I den tredje omgången deltar Lerums kommun, Kungsbacka kommun, Partille kommun, Göteborgs Stad (Fastighetskontoret, Kretslopp- och Vatten, Lokalförvaltningen, Park- och Natur, Stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret), Älvstranden Utveckling, Framtiden Byggutveckling, PEAB, Vasakronan, Inhouse Tech och Riksbyggen. I den fjärde omgången med start 1 september 2017 deltar Lerums kommun, Partille kommun, Göteborgs Stad (Fastighetskontoret, Kretslopp- och Vatten, Lokalförvaltningen, Park- och Natur, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret)  Västfastigheter, Riksbyggen, White arkitekter, PEAB, Wästbygg och Framtiden Byggutveckling