För företag och organisationer

Är ni intresserade av att delta med ert företag/organisation i den femte omgången av Framtidens samhällsbyggare med start september 2018? 
Välkommen på infomöte för intresserade företag/organisationer, den 7 december på GR.  För mer info och anmälan kontakta andrea.kihl(a)grkom.se. Har ni inte möjlighet att vara med den 7 december kan vi boka in ett möte hos er. Hör gärna av er!

Vill du gå på tvären för ett effektivt byggande? Göteborgsregionen står inför historiskt inspirerande utmaningar de kommande decennierna. Att säkerställa ett kvalitativt och effektivt samhällsbyggande är av stor betydelse för hela regionen.
 

Framtidens samhällsbyggare är traineeprogrammet som utmanar och överbryggar traditionella gränser inom samhällsbyggnadssektorn. Både privata företag och offentliga organisationer deltar, vilket ger de medverkande organisationerna unika möjligheter att utvecklas och öka sin kunskap och förståelse för andra aktörer i branschen.
 

Målet med traineeprogrammet är ökad effektivitet i hela samhällsbyggnadssektorn. Det når vi genom att årligen utbilda en grupp traineer som genom ökad förståelse för helhet, kommunikation och processer utgör programmets kärna. Med samverkan, breddningsperioder och gemensamma utbildningar för handledare och mentorer bygger vi samtidigt nätverk som gynnar hela sektorn.

 

Som företag eller organisation får du

 • Tillsammans med andra aktörer utveckla framtidens samhällsbyggare
 • Bidra till nytänkande inom sektorn
 • En attraktiv rekryteringsväg
 • Medarbetare med sektorsövergripande kompetens
 • Delaktighet i framtida projekt genom traineecase

Som företag eller organisation förbinder du dig att

 • Anställa en person som deltar i traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare under 14 månader. Efter traineetiden övergår anställningen i en tillsvidareanställning.
 • Låta traineen gå ut på tre breddningsperioder i tre andra deltagande företag eller organisationer
 • Ta emot andra traineer under de tre breddningsperioderna
 • Låta traineen delta i två utbildningsdagar på GR varje månad samt delta på CMBs frukost och lunchseminarier under programtiden
 • Utse handledare åt traineen. Denne bjuds in till handledarutbildning vid ett tillfälle under programtiden.
 • Utse mentor åt traineen, denne bjuds in till två mentorsträffar på GR under programtiden.
 • En ansvarig person för företaget eller organisationen samverkar med GR och deltar på informationsträffar för kontaktpersoner.

Kontakt
 andrea.kihl(a)grkom.se
 031-335 54 05