Pågående program 2016-2017

Framtidens samhällsbyggare 3 startade den 1 september 2016 och avslutas med ett idéseminarium den 27 oktober 2017. Deltagande traineer:
Abdurrahman (Abedul) Toryalay, Älvstranden utveckling AB
Anna Wetterberg, Framtiden Byggutveckling AB
Alexandra Blennow , Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad
Cecilia Lundqvist, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
David Palmqvist, Trafikkontoret Göteborgs Stad
Hoda Rajabi Gajin, Lerums kommun
Jessica Albaeus, Vasakronan
Maria Andersson, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad
Martin Bengtsson , PEAB
Mikael Johansson, PEAB
Mohammed Daebes , PEAB
Olivia Hägglöf, Kungsbacka kommun
Pia Ållenberg , Inhouse Tech
Sandra Klang, Fastighetskontoret Göteborgs Stad
Sara Hedenskog ,Trafikkontoret Göteborgs Stad
Shanaz Hasan , Park- och natur Göteborgs Stad
Sofia Gunnarsson Solton, Partille kommun
Tim Jonsson , Riksbyggen

 

Parallellt med utbildningsdagar och breddningsperioder arbetar traineerna med ett stadsutvecklingscase. Denna gång är Framtiden beställare av caset. Uppdraget handlar om utveckling av den fysiska miljön kring Friskväderstorget i Biskopsgården, med hänsyn till hållbarhet, ekonomi och genomförandeprocesser. Resultatet av casearbetet kommer att presenteras på idéseminariet den 27 oktober. Kopplat till casearbetet åkte traineerna i februari på en studieresa till Berlin. Läs deras reserapport nedan: