Om programmet

Traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare

Göteborgsregionen står inför historiskt inspirerande utmaningar de kommande decennierna. Frågan om kvalitativt och effektivt byggande får därmed extra stor vikt. Framtidens samhällsbyggare är traineeprogrammet som bryter gränser inom samhällsbyggnadssektorn. Programmet är sektorsövergripande genom att både privata företag och offentliga organisationer deltar.

Målet med Framtidens samhällsbyggare är att årligen utbilda nyckelpersoner som bättre kan kommunicera och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Traineerna blir drivna och välutbildade medarbetare med insikt om, och förståelse för, de drivkrafter och processer som styr såväl näringsliv som politik. De får också ett unikt nätverk genom breddningsperioder, handledare och sin mentor.

Traineerna tillsvidareanställs i något av de medverkande företagen eller organisationerna. Under de 14 månader traineeprogrammet pågår varvas perioder i hemmaföretaget/organisationen med breddningsperioder i andra deltagande företag eller organisationer. Dessutom får traineerna en bred utbildning i personlig utveckling, kommunikation och grupputveckling parallellt med ett gränsöverskridande stadsutvecklingscase i toppklass. När programmet är avslutat övergår traineeanställningen i en ordinarie tjänst i hemmaföretaget/organisationen.

Det första traineeprogrammet, Framtidens samhällsbyggare 1, startade i augusti 2014 och avslutades med ett stort idéseminarium den 16 oktober 2015. Nu är Framtidens samhällsbyggare 4 i full gång och planering sker inför det femte programmet med start september 2018. 
 

 Initiativtagare

Programmet är startat av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som är övergripande projekt- och processledare samt genomförare av utbildning inom personlig utveckling och Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) som i samarbete med Chalmers Professional, bidrar med teknisk kompetens i programmets utbildningsinsatser.

Bakgrund till programmet Framtidens samhällsbyggare

Centrum för Management i Byggsektorn (CMB), en paraplyorganisation för ca 60 företag inom sektorn för samhällsbyggande, såg en utmaning för framtidens samhällsbyggande. Utmaningen bestod i att öka förståelse och samverkan mellan de involverade branscherna. Detta inkluderade inte bara bryggan mellan arkitekt, entreprenad, konsult och fastighet utan också bryggan mellan det privata och offentliga. Med syfte att samla hela sektorn för samhällsbyggande kontaktade CMB Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) för att få till ett samarbete.

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige och har därmed tillgång till ett ovärderligt nätverk inom den offentliga sektorn. GR har även med stor framgång drivit traineeprogram sedan 1998. Tillsammans har CMB och GR tillgång till allt som behövs för att skapa Framtidens samhällsbyggare, d.v.s. företag, organisationer, beslutsfattare, genomförare och nätverk för att nå dem som ville vara med och starta något unikt.

50 företag och samtliga 13 medlemskommuner i GR bjöds in för att diskutera möjligheter till ett gemensamt program med syfte att utveckla framtidens samhällsbyggare. Intresset var stort och tillsammans enades man under 2013 i fråga efter fråga tills det man hade skapat strukturen för ett gemensamt traineeprogram, Framtidens samhällsbyggare. 

Fakta om traineeprogrammet 

  • Pågår totalt 14 månader
  • Tillsvidareanställning i ett företag/en organisation
  • Breddningsperioder i tre andra företag eller organisationer
  • Gemensamt stadsutvecklingscase
  • Utbildningsdagar i personlig utveckling, kommunikation och grupputveckling
  • Mentorskap av en erfaren person i branschen

De här företagen och organisationerna nedan har hittills deltagit i programmet: